submit


ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ. ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗਿਆ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰੰਭ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਮੀਦ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲਰਟ ਖੇਤਰ. ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ. ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਨਵ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਤੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ»ਕੋਰੀਆਈ ਬੁਖਾਰ». ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਕੋਰੀਆਈ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਅਨਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਰੀਖ. ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਚਮੜੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਮਰਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੋਰੀਆਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੜੀਬੱਧ. ਜਦਕਿ ਡੇਟਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ. ਕੁਝ ਕੋਰੀਆਈ ਮਹਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚ ਮੁਖੀਏ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮਾਜ. ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਆਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਭ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਨ, ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ. ਕੋਰੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਭ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ’ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. ਉਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ. ਕੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ. ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਬੂਲ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਲੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਰੀਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਜਦਕਿ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਲੋਕ ਕਰੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਰੀਆਈ ਵਿਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ. ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਰੀਆਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਭੋਜਨਾਲਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋੜੇ ਲਈ. ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ. ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਆਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਚ. ਸਭ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ. ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ. ਕੋਰੀਆਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ. ਕੋਰੀਆਈ ਬਾਰੇ ਪਾਗਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ. ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਫੋਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ. ਅਖੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ. ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੋਰੀਆਈ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ, ਮਹਿਸੂਸ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਦੀ ਮੰਗ. ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਰੀਆਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਰੀਆਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ

About