ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੈਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ. ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ, ਦੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੇਡਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ. ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਪਰਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਸ਼ਤੇ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ.

ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਚਾਰ ਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਜ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ‘ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਸੀ ਰਿਆਇਤ’. ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤਾ – ਮਿਲਣ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ. ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਾ, ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤ. ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼. ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ”ਚੰਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ”.

ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਨਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ. ਸਮਝੌਤਾ ਜਾ ਕਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜਦ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈ ਫੇਰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ. ਇਹ ਦੇ ਦੋਨੋ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ. ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਲ ਸੰਤੁਲਨ ਐਕਟ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦੀ. ਪਰ, ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ ਭਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤੇ. ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਰੀਏ ਰੇਖਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਸਫਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ. ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ. ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ, ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਹ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ. ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਾਵਤ ਧੰਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਤਮਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼, ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਧੰਨ ਹੈ. ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ. ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਥੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਬਾਹਰ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹੁੰਚ. ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਮਹਿਸੂਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਪਰ ਪਾ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ. ਧੰਨ ਪਿਆਰ ਬਰਾਬਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਥੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ’ ਤੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰਭੂਤ. ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਰਵੱਈਆ. ਪਰ, ਜੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਤੁਰਨ. ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦੋਨੋ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ. ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕੱਠੇ. ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ. ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਤੋਖ ਹੈ

About